POLITKA COOKIES


Polityka prywatności i stosowania plików "cookies" w serwisie internetowym ginekolog-wieruszow.pl

Gabinet ginekologiczny Ireneusz Białek, właściciel serwisu ginekolog-wieruszow.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy ginekolog-wieruszow.pl (dalej: Serwis).


 1. Administrator danych osobowych.


  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GABINET GINEKOLOGICZNY IRENEUSZ BIAŁEK, z siedzibą w: Wieruszów (98-400), ul. B. Prusa 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6191047316 (dalej: Administrator).


 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.


  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

  W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.


 3. Pliki cookies.


  1. Co to są pliki cookies?

   Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka ang. cookie = ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (.txt) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku urządzenia). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

  2. Jakie funkcje spełniają cookies?

   Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika. Pliki te pozwalają również rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

  3. Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

   1. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu.

   2. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

    • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
    • Google Search Console (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  4. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

   W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies":

   • sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone;
   • stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.

  W celu zablokowania zbierania przez Serwis anonimowych statystyk, użytkownik może zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który można pobrać Google Opt-out / Do Not Track.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


 4. Przekazywanie danych osobowych

  1. Dostawcy usług

   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. W zależności od sytuacji, są oni podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Podmioty przetwarzające to dostawcy usług, którzy świadczą dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do analizy ruchu w serwisie, firmy księgowe świadczące usługi obsługi księgowej, firmy (kancelarie) prawniczym świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

  2. Organy Państwowe

   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje dane.

 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

  Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt, używając tego samego numeru telefonu przekazanego do Serwisu.

  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.


Do góry