USG 2D / 3D / 4D


Badanie ultrasonograficzne (USG)

USG jest badaniem nieinwazyjnym polegającym na uzyskaniu w czasie rzeczywistym obrazu przekroju badanego obiektu.

USG 2D

To badanie w obrazie dwuwymiarowym, pozwalające na ocenę przekroju wnętrza macicy i obecnego w niej płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych.

USG 3D

Obrazowanie techniką trójwymiarową (3D) daje możliwość oceny przestrzennej badanych obiektów.

USG 4D

Jest obrazowaniem trójwymiarowym w czasie rzeczywistym, umożliwia obserwację ruchów ciała płodu, jego ruchów „oddechowych”, grymasów twarzy, pracy jego serca.

USG piersi

Obrazowanie USG piersi powinno zostać wykonane w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego, nie rzadziej niż raz do roku. Badanie USG piersi wykonywane jest specjalnie do tego celu przeznaczoną głowicą ultrasonograficzną, pacjentka otrzymuje opis USG wraz ze zdjęciami.

Badanie dopplerowskie

Jest rodzajem badania ultrasonograficznego polegającym na ocenie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych matczynych i płodowych.


KIEDY WYKONAĆ USG?

Terminy wykonania poszczególnych badań USG:

1. USG ginekologiczne:

minimum raz do roku, najlepszy okres na badanie to pierwsze dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego.

2. USG piersi:

powinno zostać wykonane w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego, nie rzadziej niż raz do roku.

3. USG w ciąży (zgodnie z zaleceniami PTG):

4. USG 3D/4D:

obrazowanie przestrzenne 3D/4D można wykonywać w dwóch okresach:


Do góry